top of page

TFLL  =  TaskForce Lichte Luchtvaart

Geen betere oneliner te citeren dan “ NEVER WASTE A GOOD CRISIS “ om het ontstaan van deze TaskForce (werkgroep) te omschrijven.

1/ Ontstaan en 1 ste dossier.
Naar aanleiding van de COVID-19 / coronacrisis namen VVMV & FBA-BFL en BULMF samen het initiatief om een TFLL (Taskforce Lichte Luchtvaart) op te richten. In eerste fase werd alleen gedacht aan de motor aangedreven luchtvaarttoestellen. Nog voor de 1 ste vergadering een week later plaatsvond op 25 april 2020, werden de zweefvliegers en de modelbouwers eveneens uitgenodigd. Een week later op 2 mei 2022 was de TFLL vergadering volledig vertegenwoordigd door ALLE lichte luchtvaart / luchtsport vertegenwoordigers.
- Motorvliegers met PPL, Helikopter toestellen; ULM motorvliegen;
- Paramotor vliegers;
- Zweefvliegers;
- Modelbouwvliegers;
- Ballonvaarders;
- Vrije vlucht piloten;
- Parachutisten.

Tijdens een kleine 2 weken hard werken werden de heropstartprotocollen voor al deze luchtvaartdisciplines geschreven en voorgelegd aan de regering en het veiligheidscomité. Met succes, half mei 2020 konden bijna alle luchtvaartactiviteiten hernomen worden onder strikte voorwaarden die gepubliceerd werden in het Belgische Staatsblad en op de website van het Directoraat generaal luchtvaart (DGLV).

Eind 2020 volgt een nieuwe onderbreking van de luchtvaartactiviteiten. Dit was tijdens de wintermaanden en nog voor de start van de lente konden de luchtvaartactiviteiten hernomen worden. Ditmaal met relatief weinig beperkingen en voorlopig zonder nieuwe onderbreking. Deze unieke samenwerking tussen overheid, administratie luchtvaart en gebruikers bleek zeer geslaagd. De heropstart protocollen van de lichte luchtvaart
hebben eveneens model gestaan bij de veiligheidsraad en de regering voor vele andere sectoren.

Bedoeling is dat deze taskforce steeds actief zal worden indien zich problemen / incidenten of wat dan ook zich voordoen die betrekking hebben op de gezamenlijke activiteiten van alle lichte luchtvaart liefhebbers.

avion-ancien-dessine-main_53876-4929_edited.png

2/ De taks op de inscheping van een luchtvaartuig van 28 maart 2022 als 2 de dossier.
Een tweede actiepunt van de TFLL is de taks op de inscheping van een luchtvaartuig van 28 maart 2022 waarbij in sommige situaties aan de passagiers die meereizen met luchtsporters een taks (een belasting) wordt gevraagd door de regering.
Na de publicatie in het Belgisch Staatsblad van deze taks op de inscheping van een luchtvaartuig bleek al snel dat het snelle kunst- en vliegwerk van de regering heel wat hiaten vertoont voor het innen van de inschepingstaksen bij de beoefenaars van de lichte luchtvaart. Op 10 april 2022 werden de uitvoeringsbesluiten van het federaal ministerie van financiën gepubliceerd.

Verdere acties worden ondernomen tegen de heffing van de taks op de inscheping van een luchtvaartuig voor de beoefenaars van de lichte luchtvaart.


De omerta van zowel de federale regering als het Directoraat generaal luchtvaart om onze logische en terechte vragen te beantwoorden, spreekt boekdelen.

vintage-vliegtuig-illustratie-op-witte-achtergrond-element-voor-logo-label-embleem-teken-i
bottom of page