top of page
sunset-5930547_1280.jpg

AOPA BELGIUM

Vooreerst een klein woordje uitleg over de juiste naam van AOPA. Officieel wordt de

naam IAOPA gebruikt, waarbij de I staat voor International. De volledige afkorting IAOPA

klinkt voluit “The International Council of Aircraft Owner and Pilot Associations” (IAOPA).


IAOPA (https://iaopa.aopa.org) vertegenwoordigt de GA sedert meer dan 50 jaar. Het hoofdkantoor

bevindt zich te Maryland, USA. ‘IAOPA Europe’ (https://www.iaopa.eu) is het Europese bijkantoor van IAOPA.

Het totale ledenaantal van IAOPA bedraagt wereldwijd heden meer dan 400 000.

 

De eerste rechtstreekse contacten met AOPA, meer bepaald met AOPA Nederland vinden

plaats begin 2016 te Antwerpen met VVMV. Aangezien Vlaanderen nog steeds geen land is, werden

deze contacten verder gezet door de Belgische federatie FBA-BFL.  

 

In 2020 betaalt FBA-BFL voor het eerst het lidmaatschap AOPA Belgium aan IAOPA in de USA  &

het lidmaatschap aan IAOPA Europe. Vanaf dan is FBA-BFL de officiële vertegenwoordiger van

IAOPA in Belgium en draagt de naam ‘AOPA Belgium’ in overeenstemming met alle andere landen.

Het is de eerste maal dat een Belgische vereniging lidgeld betaalt aan IAOPA.  

Covid strooide in 2020 een beetje onrust in het plan van FBA-BFL om snel van start te gaan. Gelukkig

deed en doet de facebook pagina (privé) – AOPA Belgium het zeer goed met heden meer dan 750 leden.

Vanaf 2022 zal AOPA Belgium het lidmaatschap AOPA met daarbij horend de AOPA CREWCARD aanbieden.

 

We hopen jullie allemaal spoedig als lid van AOPA BELGIUM te mogen begroeten en

we wensen jullie alvast veel leesgenot op de website van AOPA BELGIUM.

vintage-vliegtuig-illustratie-op-witte-achtergrond-element-voor-logo-label-embleem-teken-i

Marc Ghys, voorzitter

vintage-vliegtuig-illustratie-op-witte-achtergrond-element-voor-logo-label-embleem-teken-i

Peter Keutgens, secretaris AOPA BELGIUM

vintage-vliegtuig-illustratie-op-witte-achtergrond-element-voor-logo-label-embleem-teken-i

Michel Fédéric, penningmeester

vintage-vliegtuig-illustratie-op-witte-achtergrond-element-voor-logo-label-embleem-teken-i

Luc Desair, secretaris BFA-BFL

vintage-vliegtuig-illustratie-op-witte-achtergrond-element-voor-logo-label-embleem-teken-i

Ron Wullaert, Facebook PR

vintage-vliegtuig-illustratie-op-witte-achtergrond-element-voor-logo-label-embleem-teken-i

Jan Keuleers, Ontvangstcomité

AOPA Belgium.png
team
bottom of page